DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Mechanik nastavovač

2411 K 00

2411K00

Počítačom riadené stroje (CNC) sú moderné stroje určené nielen na sústruženie a frézovanie, ale sú to aj brúsky, tvárniace stroje, povlakovacie stroje, zváracie automaty, laserové a plazmové stroje a mnohé ďalšie zariadenia. Oblasť CNC technológií je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť svetového hospodárstva. Znalosť práce na CNC strojoch dáva študentom výraznú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu.

SSOŠ DSA je plne vybavená strojovo technologickým parkom. Máme klasické sústruhy, frézovačky, stojanové vŕtačky, brúsky, pílu na delenie materiálov. V rekonštruovaných priestoroch boli inštalované nové CNC sústruhy a CNC frézovačky.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe, nastavovaní a programovaní CNC strojov. Po absolvovaní nástupnej praxe majú predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím. Vzhľadom na dobrú znalosť fyzikálnej podstaty technologického procesu sa môžu flexibilne prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu.

Výhody a benefity pre absolventa študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač:

  • zaujímavá a čistá práca s najmoder-nejšími obrábacími technológiami,
  • rýchle uplatnenie na trhu práce hneď po škole - veľký dopyt zo strany zamestnávateľov doma aj v zahraničí,
  • nadštandardné finančné ohodnote-nie,
  • práca v oblasti, ktorá sa dynamicky rozvíja - perspektíva stabilného zamestnania,
  • kvalitné technologické a odborné zázemie školy umožňuje pokra-čovať v štúdiu na vysokej škole technického smeru,
  • možnosť duálneho vzdelávania počas štúdia,
  • okrem maturity absolvent získa aj výučný list.

Duálne vzdelávanie

Strategický partner - MAGNA

MAGNA

 

Kritériá

aktualizované 1.2.2023

: 508

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.