DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Plavecký kurz 2016 ~ Taliansko – Lignano Sabbiadoro

Deň 16 máj 2016 sa nám navždy zapíše do našich sŕdc. Prostredníctvom našej školy (Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov) sme sa dostali ako druháci na plavecký kurz do nádherného Talianska ,destinácie Lignano Sabbiadoro, ktorá nám navždy ostane v našich srdciach ako jedna z najkrajších spomienok na štúdium na tejto perfektnej škole, ktorá nám ponúka množstvo príležitostí a možností na ktoré budeme už aj po ukončení štúdia s láskou a úsmevom navždy spomínať.

Zbierka SČK 2016

a dobrovoľníci Súkromnej strednej odbornej školy DSA

sck

V dňoch 5. a 6. mája 2016 sa do verejnej zbierky Slovenského Červeného kríža v meste Trebišov zapojili aj študenti našej školy.

Prijímacie skúšky 2016/2017

Aktuálne:

  • Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
  • Oznam pre uchádzačov - sociálno-výchovný pracovník

Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia /05.2016/

Zmena termínu plaveckého výcviku pre 1. roč. PMŠK.

JOB EXPO 2016

JOB EXPO 2016

V dňoch  26.04.2016 - 27.04. 2016 prebiehal v Nitre najväčší veľtrh práce JOB EXPO 2016, kde účasť brali i  Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov, zastúpená jej riaditeľom, Mgr. Miroslavom Tóthom a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., zastúpený jej generálnym riaditeľom, Ing. Mariánom Supekom.

Deň narcisov 2016

Deň narcisov 2016

Dňa 15. apríla 2016 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine pod názvom „Deň narcisov“.

Úspech našich žiakov na súťaži SOČ v šk. roku 2015/2016

SOČ – stredoškolská odborná činnosť

SOČ

Záujmová činnosť žiakov, ktorej sa žiaci venujú v škole, aj vo svojom voľnom čase, mimo školy. Žiaci riešia ľubovoľné odborné práce samostatne alebo s konzultantom. Výsledok svojej práce obhajujú na školských, obvodných, krajských a celoštátnych kolách.

Prvý jazykový kurz v Nemecku

V dňoch 1.4.2016 až 10.4.216 sme sa zúčastnili nemeckého jazykového kurzu v Magdeburgu - Nemecko.

Berlin

Spočiatku som nevedela čo mám od jazykového kurzu očakávať. Išli sme do niečoho neznámeho, s čím sme nemali žiadne skúsenosti. Moje prvotné obavy sa po krátkom čase rozplynuli, pretože sme sa na jazykovom kurze stretli s príjemnými a prívetivými ľuďmi, ktorí nás naučili, aká je dôležitá komunikácia v nemeckom jazyku.

Humanisti.sk - Kam na strednú a vysokú školu?

Naplnenie ambícií a uplatnenie v atraktívnej profesii ponúka SVP, š. p. v rôznych regiónoch Slovenska

humanisti

Viac ako 80 stavebných inžinierov so zameraním na vodné stavby a vodné hospodárstvo, vyše 50 absolventov SOŠ a ďalších približne 75 absolventov učilíšť so zameraním na vodohospodárstvo sa v najbližších rokoch môže uplatniť priamo v Slovenskom vodohospodárskom podniku š. p. a jeho odštepných závodoch a správach vodných tokov a povodí po celom území SR.

Junior Achievment 2016

JA Firma Creative Hands na JA Veľtrhu podnikateľských talentov

foto

Študentky 3.B triedy, Adriána Fáberová, Michaela Majerská, Viktória, Grančayová, Natália Tušaiová, Simona Fedorčáková, členky JA Firmy Creative Hands, pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, v Trebišove sa dňa 22.03.2016 zúčastnili celoštátnej súťaže pod názvom „JA Veľtrh podnikateľských talentov“ v Avion Shopping Park v Bratislave.

SÚŤAŽ o najviac predaných stravných lístkov

jedlo

Milí prváci,

spôsob stravovania je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a zasahuje do všetkých oblastí ľudského života. Radi Vás preto privítame v našej školskej jedálni, kde sa môžeme stretnúť pri odoberaní stravy, ktorú tu pre Vás každodenne pripravujeme. Naša strava je plnohodnotná a výživná.
Touto cestou by sme chceli vyhlásiť súťaž o najšikovnejšiu triedu, ktorá v čase od
01.03. – 11. 03. 2016

Návšteva v Detskom domove Anjelik

logo anjelik

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa v našej 2.S triede stupňovala radostná i sviatočná atmosféra. Všetci sme sa tešili na najkrajšie sviatky roka a uvedomovali sme si viac ako inokedy pocit spolupatričnosti a porozumenia. Ako budúci sociálno-výchovní pracovníci sme si však uvedomovali i to, že nie všetky deti prežívajú tento čas rovnako. Mysleli sme na deti v detských domovoch, ale i na starých ľudí žijúcich v domovoch dôchodcov, ďaleko od ich blízkych.

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 za účastí hostí

Dňa 11.9.2015 o 1000 sa uskutočnilo  slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12 v Trebišove. Pri tejto príležitosti bola odprezentovaná vízia o budúcnosti školy.

Súkromná stredná odborná škola DSA vznikla zmenou zriaďovateľskej pôsobnosti z Košického samosprávneho kraja na Deutsch Slowakische Akademien, a.s., s cieľom implementovať prvky duálneho vzdelávania a oživiť kvalitu odborného vzdelávania v trebišovskom okrese.

Otvorenie školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
dňa 2.9.2015 za účastí nového zriaďovateľa.

Súťaž Ruské slovo - Víťazstvo štvrtý rok po sebe!

Ruský kroj

10.februára 2016 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže "Ruské slovo" v Michalovciach. Naše žiačky Alžbeta Benedeková zo IV.P, Tímea Faťolová z III.G, Dominika Moskaľová zo IV.G získali 2.miesto v skupinovom speve ruských piesní a postúpili na celoslovenské kolo. Alžbeta Benedeková zvíťazila v sólovom speve a tiež postúpila na celoslovenské kolo.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.