DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Výsledky PS UČ

PS

v prílohe

Oznam pre žiakov 4. ročníka

Od pondelka 19.4.2021 prechádzame na prezenčnú formu vyučovania podľa štandardného rozvrhu hodín Školský internát zatiaľ nebude otvorený. Na obedy sa môžete prihlásiť. Nezabudnite test a čestné vyhlásenie. Bližšie informácie nájdete na edupage.

SOČ v Košickom kraji

Dňa 31.3.2021 sa uskutočnilo Krajské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) pre územie Košického kraja. Súťaž prebiehala vzhľadom na epidemiologickú situáciu dištančnou formou v podobe online konferencie a zúčastnili sa jej dvaja študenti SSOŠ DSA Trebišov – Adam Romančák a Michal Majerský.

Rubrika Zriaďovateľa - Robotizácia

DSA

Školy DSA reagujú na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0.

DOD 2020 - Dištančne!

DOD 2020

 

Vážení rodičia, milí budúci stredoškoláci,

keďže v tomto školskom roku nebolo možné realizovať deň otvorených dverí priamo u nás na škole, prenášame ho do virtuálneho priestoru. Srdečne Vás pozývame na „ochutnávku“ našich odborov, aby sme Vám mohli priblížiť našu školu, našu prácu, naše výsledky.

Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

home-office

Od pondelka 12.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie.

Žiaci ubytovaní v školskom internáte si môžu učebnice a svoje osobné veci zobrať po dohode s vychovávateľkou do konca týždňa. Sledujte edupage, tam sa dozviete všetky aktuálne informácie.

Oznam pre PMŠ - RH

RH

Štúdium v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo začína 22.9.2020 od 13:25 a v odbore špeciálna pedagogika 22.9.2020 o 14:15.

Internát - nástup žiakov 2020/2021

V prílohe bližší popis a potrebné dokumenty k nástupu na SŠI.

Nový školský rok 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
bude v stredu 2.9.2020 o 9:00 hod. v jednotlivých triedach.

Nezabudnite si so sebou zobrať rodičmi podpísaný
zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu.

Oznam pre záujemcov o ubytovanie v školskom internát

Z dôvodu obmedzeného počtu miest na školskom internáte oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o ubytovanie pre svoje dieťa, aby si podali žiadosť (nájdete ju v prílohe aj na stránke školy). Stačí ju vypísať a oskenovanú a podpísanú poslať mailom na skola@sostv.sk. Ubytovanie je pre žiakov školy DSA bezplatné. Bližšie informácie nájdete na stránke školy https://www.dsatv.sk/uchadzac/skolsky_internat/

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.