DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

22. marec 2019  SVETOVÝ DEŇ VODY

svetový deň vody

Žiaci 1.B triedy, Laura Szücsová, Tamara Piptová, Maximilián Mitinko, Timea Buraľová a Veronika Demeterová zorganizovali v piatok, 22. marca, z príležitosti tohto významného dňa aktivitu jeho pripomenutia.

Výsledky TS 2019

TS

V prílohe výsledky TS 2019 - odbor: 7649 M 00 - Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

TS 2019 - Oznam

TS

Oznam pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium

Výsledky prijímacích skúšok žiakov v študijných odboroch 7649 M 00 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
budú zverejnené pod číselným kódom žiaka dňa 28.3.2019 o 14:00 hod. na dverách budovy školy a na internetovej stránke školy.

Rozvrh PMŠ - január 2019

v prílohe rozvrh na II. polrok

Kultúrny program

Ďakujeme žiakom našej školy za príjemný kultúrny zážitok na Slávnostnom stretnutí bezpríspevkových darcov krvi dňa 6.12.2018 o 13,00 hod. na Mestskom úrade v Trebišove.

Exkurzia v košickej spaľovni

EKS

V pondelok, 3.12.2018, sa žiaci I.B a III.B triedy SSOŠ DSA zúčastnili exkurzie v Centre environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT a.s. v Kokšov – Bakši neďaleko Košíc. Toto Centrum ako jediné na Slovensku poskytuje zážitkové vzdelávanie v oblasti environmentálneho výchovy, poučuje o potrebe triedenia a spracovávania odpadu a zábavným spôsobom podáva ukážky nakladania s odpadom.

Lipa slobody

Lipa ako národný symbol.

pozvanka

Rok 2018 se nesie v duchu osláv 100. výročia vzniku společného štátu  Čechov a Slovákov – Československej  republiky. Toto výročie si ľudia  na mnohých  miestach pripomínajú aj výsadbou stromu, který je považovaný za symbol všetkých SLOVANOV – výsadbou LIPY.  Z týchto zasadených LÍP sú dnes pamätné stromy. Z iniciatívy členov ZO SZOPK v Trebišove vzišiel nápad,  vysadiť strom republiky aj  u nás - v meste Trebišov. Na výsadbu  „LIPY SLOBODY“ , tam  kde bude stáť navzdory vetru i celému svetu – časom krásna, silná a veľká sa vybralo krásne miesto v chránenom mestskom parku, na slnkom zaliatej lúke za kaštieľom grófa Andrássyho.

DOD 2018

Pozývame Vás na
"Deň Otvorených Dverí"

14. novembra 2018 od 8:30 do 13:00 hod.

Ročníkové práce 2018/19

...v prílohe bližšie informácie

Oznam pre študentov pomaturitného štúdia

Nástup študentov do I. a II. ročníka PMK a PMŠ.

Oznam - Otvorenie šk. roka 2018/2019

zvoncek

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
bude v pondelok 3.9.2018 o 9:00 hod. vo vestibule školy.

Nástup na školský internát je  možný od 2.9.2018  od 14:00.

Tešíme sa na Vás

OK
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.