DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

DOD 2019

Pozývame Vás na
"Deň Otvorených Dverí"

29. októbra 2019 od 8:30 do 13:00 hod.

Výsledky PS

PS

Výsledky prijímacích skúšok žiakov v študijných odboroch 2840 M 00 biotechnológia a farmakológia a 3667 K technik vodár vodohospodár budú zverejnené pod číselným kódom žiaka dňa 17.5.2019 o 12:00 hod. na dverách budovy školy a na internetovej stránke školy.

Deň  narcisov 2019

Deň narcisov

Aj tento rok ako každoročne sa konala dobrovoľná finančná zbierka Ligy proti rakovine pod názvom „Deň narcisov“.

Európsky imunizačný týždeň: 24.4.2019 - 30.4.2019

EIW

„Predchádzať Chrániť Očkovať“

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami.

22. marec 2019  SVETOVÝ DEŇ VODY

svetový deň vody

Žiaci 1.B triedy, Laura Szücsová, Tamara Piptová, Maximilián Mitinko, Timea Buraľová a Veronika Demeterová zorganizovali v piatok, 22. marca, z príležitosti tohto významného dňa aktivitu jeho pripomenutia.

Výsledky TS 2019

TS

V prílohe výsledky TS 2019 - odbor: 7649 M 00 - Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

TS 2019 - Oznam

TS

Oznam pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium

Výsledky prijímacích skúšok žiakov v študijných odboroch 7649 M 00 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
budú zverejnené pod číselným kódom žiaka dňa 28.3.2019 o 14:00 hod. na dverách budovy školy a na internetovej stránke školy.

Rozvrh PMŠ - január 2019

v prílohe rozvrh na II. polrok

Kultúrny program

Ďakujeme žiakom našej školy za príjemný kultúrny zážitok na Slávnostnom stretnutí bezpríspevkových darcov krvi dňa 6.12.2018 o 13,00 hod. na Mestskom úrade v Trebišove.

Exkurzia v košickej spaľovni

EKS

V pondelok, 3.12.2018, sa žiaci I.B a III.B triedy SSOŠ DSA zúčastnili exkurzie v Centre environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT a.s. v Kokšov – Bakši neďaleko Košíc. Toto Centrum ako jediné na Slovensku poskytuje zážitkové vzdelávanie v oblasti environmentálneho výchovy, poučuje o potrebe triedenia a spracovávania odpadu a zábavným spôsobom podáva ukážky nakladania s odpadom.

Lipa slobody

Lipa ako národný symbol.

pozvanka

Rok 2018 se nesie v duchu osláv 100. výročia vzniku společného štátu  Čechov a Slovákov – Československej  republiky. Toto výročie si ľudia  na mnohých  miestach pripomínajú aj výsadbou stromu, který je považovaný za symbol všetkých SLOVANOV – výsadbou LIPY.  Z týchto zasadených LÍP sú dnes pamätné stromy. Z iniciatívy členov ZO SZOPK v Trebišove vzišiel nápad,  vysadiť strom republiky aj  u nás - v meste Trebišov. Na výsadbu  „LIPY SLOBODY“ , tam  kde bude stáť navzdory vetru i celému svetu – časom krásna, silná a veľká sa vybralo krásne miesto v chránenom mestskom parku, na slnkom zaliatej lúke za kaštieľom grófa Andrássyho.

DOD 2018

Pozývame Vás na
"Deň Otvorených Dverí"

14. novembra 2018 od 8:30 do 13:00 hod.

Ročníkové práce 2018/19

...v prílohe bližšie informácie

Oznam pre študentov pomaturitného štúdia

Nástup študentov do I. a II. ročníka PMK a PMŠ.

Oznam - Otvorenie šk. roka 2018/2019

zvoncek

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
bude v pondelok 3.9.2018 o 9:00 hod. vo vestibule školy.

Nástup na školský internát je  možný od 2.9.2018  od 14:00.

Tešíme sa na Vás

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.