DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

7649 M 00

Stabilný a kvalitný študijný odbor, ktorý všestranne pripraví žiaka na profesiu učiteľa a vychovávateľa a taktiež dáva predpoklady na ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj. Ponúka možnosť nadobudnuté teoretické vedomosti a zručnosti overiť priamo v praxi, ktorú žiaci vykonávajú vo vlastnej Súkromnej materskej škole DSA a ďalších zmluvných zariadeniach pod vedením skúsených učiteliek a vychovávateliek. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a naši absolventi sú po skončení štúdia samostatní, kvalifikovaní a pripravení na prácu vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Predmety, ktoré sú súčasťou odborného vzdelávania:

 • pedagogika
 • špeciálna pedagogika
 • psychológia
 • biológia a starostlivosť o zdravie
 • metodika hudobnej výchovy
 • metodika jazykovej a literárnej výchovy
 • metodika výtvarnej výchovy
 • metodika telesnej výchovy
 • tvorivá dramatika
 • hra na hudobný nástroj
 • odborná prax

# ak chceš vedieť viac, pozri si video #

aktualizované 1.2.2023

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.