DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

JOB EXPO 2016

JOB EXPO 2016

V dňoch  26.04.2016 - 27.04. 2016 prebiehal v Nitre najväčší veľtrh práce JOB EXPO 2016, kde účasť brali i  Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov, zastúpená jej riaditeľom, Mgr. Miroslavom Tóthom a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., zastúpený jej generálnym riaditeľom, Ing. Mariánom Supekom.

Možno konštatovať, že spomínané podujatie bolo nepochybne veľkým prínosom pre oba subjekty. Súkromná stredná odborná škola DSA mala na veľtrhu práce možnosť odprezentovať svoj nový študijný odbor technik vodár vodohospodár, ktorého experimentálne overovanie spúšťa s účinnosťou od 01.09.2016. Na jeho realizácii sa bude okrem iného podieľať i Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., tak v procese výučby ako i výkonu odbornej praxe.

Súkromná stredná odborná škola DSA môže s hrdosťou vyhlásiť, že je jednou z dvoch škôl na Slovensku, ktoré začínajú s výučbou daného študijného odboru, študijného odboru s veľkou budúcnosťou a širokým uplatnením pre jeho absolventov na trhu práce.

Oblasť spolupráce Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Trebišov a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. sa okrem spomínaného študijného odboru rozšírila i na podpis Memoranda o spolupráci a pomoci v oblasti štúdia, vzdelávaní a uplatnení absolventov školy. V predmetnom dokumente tak škola ako i podnik deklarujú zámer spolupracovať v záujme podpory, vzdelávania a ďalšieho uplatnenia sa študentov a absolventov. Partneri v ňom prejavujú záujem o zintenzívnenie spolupráce v oblasti vodného hospodárstva a vodného stavebníctva výmenou teoretických vedomostí a praktických zručností medzi inštitúciami a organizáciami v Slovenskej republike pôsobiacimi v oblasti vodného hospodárstva.

: 2.546

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.