DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 za účastí hostí

Dňa 11.9.2015 o 1000 sa uskutočnilo  slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12 v Trebišove. Pri tejto príležitosti bola odprezentovaná vízia o budúcnosti školy.

Súkromná stredná odborná škola DSA vznikla zmenou zriaďovateľskej pôsobnosti z Košického samosprávneho kraja na Deutsch Slowakische Akademien, a.s., s cieľom implementovať prvky duálneho vzdelávania a oživiť kvalitu odborného vzdelávania v trebišovskom okrese.

Vďaka aktivitám Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aktívnejšej participácii zamestnávateľov a prijatiu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, bol vytvorený rámec pre zavedenie prvkov duálneho vzdelávania na Slovensku. Vďaka  nemeckej materskej spoločnosti Europäische Bildungswerke fuer Beruf ung Gesellschaft škola zabezpečí  žiakom stáže v Spolkovej republike Nemecko a v horizonte 5 rokov preinvestuje  500 000 EUR. Nezanedbateľné sú v tomto prípade aj  skúsenosti z odborného vzdelávania z nemeckého prostredia a podpora výučby nemeckého jazyka.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj významní hostia:
Rudolf Schuster, bývalý prezident  SR; Róbert Puci, poslanec NR SR; Juraj Banský, honorárny konzul SRN v Košiciach; Rastislav Petrovič, prednosta Okresného úradu v Trebišove; Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov; Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu KSK; Marián Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR; Katarína Dubovanová, riaditeľka sekcie služieb zamestnanosti ústredia práce, soc. vecí a rodiny.

 

Riaditeľ školy RNDr. Juraj Seiler otvoril slávnosť príhovorom,  privítal všetkých prítomných a  vzácnych  hostí poprosil, aby prestrihnutím zelenej pásky symbolicky otvorili nový školský rok 2015/2016.  Po tomto slávnostnom akte sa všetci prítomní   presunuli do koncertnej sály  školy, kde  žiaci školy pripravili pod vedením  PaedDr. Ingrid Hvozdovičovej pútavý kultúrny program . V úvode  programu Ing. Marek Nikel, predseda predstavenstva a Dr. Bernard Beckmann, predseda dozornej rady spoločnosti Deutsch Slowakische Akademien, a.s. prítomných hostí v krátkych príhovoroch informovali o tom, ako vznikali prvé myšlienky, ktoré vyústili až do finálnej podoby, do  zriadenia Súkromnej SOŠ DSA so sídlom v Trebišove.

 

V závere celej tejto milej slávnosti sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnila slávnostná recepcia,  na ktorú boli pozvaní všetci prítomní hostia a zamestnanci školy.

: 2.847

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.