DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Batérie – čo sú, na čo slúžia a čo s nimi

baterie

Naša škola už niekoľko rokov je zapojená do environmentálneho projektu „Recyklohry“ v rámci ktorého žiaci vypracovávajú zadané úlohy s rôznou témou v ktorých využívajú vlastnú fantáziu. V mesiaci október témou úlohy boli batérie. Každý z vás vie, čo batérie sú, ako vyzerajú, a na čo slúžia. Menej možno viete, aké druhy batérií poznáme, na čo ich používame a hlavne, ako môžu batérie poškodiť životné prostredie ak skončia v kontajnery, na skládke odpadu, v lese a pod.

Cieľom tejto úlohy bolo, aby si žiaci naštudovali čo najviac informácií o batériách, zozbierali poznatky o rôznych typoch batérií používaných v bežnom živote, ich škodlivosti pre životné prostredie a na základe toho odovzdali svoje vedomosti o batériách svojim rovesníkom formou vzorne pripravených prezentácií pod vedením p. prof. Burdovej na hodinách fyziky /triedy 1.V, 1.B a 2.B/. Svoje prezentácie o batériách doplnili aj vlastnoručne vyrobenými modelmi niektorých batérií.
K vypracovaniu tejto úlohy prispeli svojim kreatívnym podielom aj žiačky študijného odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pod vedením p. prof. Marcinčákovej. Žiačky vytvorili veľmi zaujímavé, až zábavné modely batérií ktoré fantazijne pomenovali:
HAVAJKA, VARTA-KARTA, JOZEF, PIŠTA LAKATOŠ, HUSĽOVKA, ŠAŠUĽKA, REPERKA
Vytvorené modely máte možnosť vidieť na výstavke umiestnenej vo vestibule školy.

Úlohu „Recyklohier“ – Batérie vypracovali títo žiaci (trieda):
1.V - Romančák Adam, Širák Radoslav, Múdry Miroslav, Miľko Michal, Madar Patrik, Prosba Emanuel – prezentácie a modely
1.B – Borščová Bibiana, Kušnír Martin - prezentácie
2.B - Petrová Dominika – prezentácia a model
2.P – Bogdaňová Veronika, Karičková – výroba modelov
3.P – Damián Ferko, Dvorjaková Mária, Kuriplachová Ľudmila, Kopčová Jana, Ivanová Viktória, Maliničová Gabriela, Kobialková Miroslava, Ďatlová Miriam, Širochmanová Natália – výroba modelov

Všetkým žiakom patrí nielen poďakovanie za príspevok v rámci týždňa vedy a techniky, ale za to, že ukázali svoje kreatívne schopnosti, urobili niečo navyše pre svoje odborné poznanie a prispeli k rovesníckemu vyučovaniu.

RNDr. Jitka Kordischová
koordinátor environm. vých.

: 4.141

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.