DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Oznam pre uchádzačov denného študia v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Oznamujeme uchádzačom o denné štúdium v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, že výsledky prijímacieho konania budú zverejnené podľa nariadenia MŠVVaŠ SR dňa 19.5.2020 na stránke školy https://www.dsatv.sk/aktuality/act-2019-2020/   a výveske školy pod 10-miestnym kódom žiaka, ktorý je zhodný s identifikačným údajom rodného čísla žiaka (je potrebné doplniť 3-6 pozíciu RČ, ktorá zodpovedá mesiacu a dátumu narodenia žiaka).

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača škola doručí zákonnému zástupcovi žiaka  v  zákonnom termíne poštou vo forme zásielky s doručenkou. Súčasťou zásielky bude aj Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré zákonný zástupca doručí strednej škole do 4.6.2020 poštou na adresu strednej školy alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu skola@sostv.sk. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

POZOR!!! Podmienkou prijatia je doručenie Osvedčenia o telesnej zdatnosti. Žiadame zákonných zástupcov, ktorí toto osvedčenie škole nedoručili, aby tak urobili do 19.5.2020.

: 1.373

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.