DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Usmernenie na hodnotenie žiakov

dsatv

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

 

Milí rodičia a žiaci,

prinášame Vám nové informácie, ktoré súvisia s platným prerušením vyučovania na dobu do odvolania v školskom roku 2019/20.

Prerušenie vyučovania naďalej trvá a vyučovanie prebieha v rámci možností domácou prípravou a dištančným spôsobom.

V zmysle usmernenia MŠ  v školskom roku 2019/20  niektoré predmety nebudú klasifikované, ale budú sa hodnotiť vyjadrením absolvoval.

 

Zoznam predmetov, ktoré nebudú klasifikované známkou:

Odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo:
 • telesná a športová výchova 1. – 4.ročník
 • prax 3. a 4. ročník
 • pedagogika cvičenia 3. – 4. ročník
Odbor biotechnológia a farmakológia:
 • telesná a športová výchova 1. – 4. ročník
 • biologické laboratórne cvičenia 1.- 2.ročník
 • chemické laboratórne cvičenia 1. – 4.ročník
 • cvičenia z farmaceutickej botaniky 4.ročník
 • prax 3. – 4. ročník
Odbor technik vodár vodohospodár:
 • telesná a športová výchova 1. – 4.ročník
 • odborný výcvik 1. – 4. ročník
 • ekonomika 2. ročník

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom nedostatočný, avšak musí splniť všetky podmienky dištančného vzdelávania.

V Trebišove 20.4.2020,
Mgr. Miroslav Tóth, riaditeľ školy

: 928

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.