DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Profil verejného obstarávateľa

Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov (ďalej len SSOŠ DSA) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s platnou internou smernicou.

Verejný obstarávateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov
IČO: 00162663
Sídlo: Komenského 12, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Tóth, poverený vedením školy
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Slávka Hazalová
e–mail: hazalova sostv.sk
tel.: 056/6681310
fax: 056/6725201
: 2.307

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.