DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Štipendiá v školskom roku 2022/2023

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2022/2023 je:

 1. 53,52 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
 2. 37,47 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
 3. 26,76 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2022 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2022/2023 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty

:

 1. 234,42 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. 163,53 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
 3. 107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

   

  Žiadosť o poskytnutie štipendia (online)

  https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//stipendia/2022/Ziadost_o_socialne_stipendium.docx

  : 428

  Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
  Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.