DSA

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Naša materská škola

skolkariMilí priatelia,
dávame vám do povedomia, že pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, Trebišov sa od 1.9.2016 otvorí už existujúca materská škola pod novým názvom - súkromná materská škola.

Ponúkame:

  • predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov,
  • naša materská škola uskutočňuje predprimárne vzdelávanie formou celodenného, niekoľkoročného vzdelávania, v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti rodiča aj poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až piatich hodín denne v dopoludňajšom čase,
  • poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie intaktným deťom, ale i deťom zdravotne handicapovaným, ak pre ich integráciu a rozvoj dokážeme vytvoriť vhodné podmienky, rovnako deťom s odloženou školskou dochádzkou,
  • vaše deti získajú základné zručnosti v oblasti konštrukčných spôsobilostí ( aj nad rámec učených osnov),
  • oboznamovanie s nemeckým a anglickým jazykom,
  • oboznamovanie sa s nemeckým jazykom je zamerané na získanie elementárnych základov cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme počas dňa sa deti naučia jednoduchú pieseň, báseň so slovnou zásobou danej tematiky,
  • deti získajú slovnú zásobu nemeckého jazyka použitím rôznych didaktických metód, foriem a hier, ktoré prebiehajú každodennou hrou so slovami, hračkami a rôznorodým materiálom,
  • anglický jazyk sa v materskej škole vyučuje formou krúžkovej činnosti. Organizuje sa  popoludňajších hodinách u detí predškolského veku (5-6 rokov) na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu,
  • v našom prostredí deti nájdu množstvo zelene a rozsiahly dvor prispôsobený ich potrebám - priestor pre letné (pieskovisko, trávnaté plochy, hojdačky, šmýkačka, kolotoč) i zimné činnosti (sánkovanie),
  • príspevok na dieťa je štandardný ako v štátnych materských školách.

V našom záujme je, aby deti boli šťastné a rodičia spokojní, že je počas dňa o ich deti dobre postarané.

Moderná materská škola s estetickým prostredím

/ kliknite na sadu č.4 /

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do našej materskej školy, navštívte nás. Nachádzame sa na prvom poschodí internátu pri Súkromnej strednej škole DSA, Komenského 12 v Trebišov.

: 922

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.